Image Image Image Image Image Image Image Image Image

17 מאי

By

No Comments

עיקרון 1 שישחרר אותך משנים של סבל

17 במאי 2015 | By | No Comments

בעיני האגו  תמיד יהיה מה לשפר בעצמי.

כשהאגו שומע על אהבה עצמית, הוא בונה מערכה שלמה של סצינות שבהן הוא מדמיין מה זה להיות האישיות הזאת שכולם יאהבו.

איך האישיות הזאת נראית? רזה יותר? עשירה יותר? מפורסמת יותר? רוחנית יותר? חזקה יותר או מיוחדת יותר?

זה לא שצריך לעשות משהו כדי לאהוב את עצמי, זה לבטל את כל מה שחשבתי שאני אמורה וצריכה להיות.

בשביל האגו משהו יצטרך תמיד להיות יותר, אבל בשביל האהבה זה בדיוק ההיפך.

מחשבה אחת פחות על חוסר והשפע מתגלה מעצמו.

מחשבה שיפוטית אחת פחות על עצמי והאהבה מתגלה מעצמה.

זה לא שהמטרה שלי תהיה להתאמץ להשיג משהו אלא בדיוק להיפך…

האגו גורם לנו לחשוב שכדי להגיע לסוג של הארה אנחנו צריכים להתאמץ הרבה יותר. האמת מבקשת מאתנו לעשות הרבה פחות. היא מבקשת רק לתת לה לעבור דרכנו.

לעשות פחות מה?

פחות מחשבה אחת שיפוטית על עצמי והאהבה מתגלה מעצמה

פחות מחשבה אחת של שנאה עצמית והאהבה נוכחת בעינינו יותר…

היא מתגלה מעצמה, ללא מאמץ כי היא כל הזמן קיימת.

מה שקיים לנצח לא צריך להתאמץ כי הוא פשוט קיים…

איך זה יהיה לא לשפוט את עצמי ואפילו רק ליום אחד?

איך תהיה התחושה? מזו ההקלה הזו?

זו הקבלה העצמית, זאת האהבה העצמית.

איך להתמודד עם משבר

 

 

 

 

Submit a Comment