Image Image Image Image Image Image Image Image Image

14 יולי

By

One Comment

איך אדע אם העין השלישית שלי פתוחה?

14 ביולי 2015 | By | One Comment

מהם 3 הסימנים שיעזרו לך לזהות אם העין השלישית שלך פתוחה?

3 signs your third eye is open

הרבה מכם שאלתם אותי בתקופה האחרונה במיילים ובהודעות דרך עמוד הפייסבוק:

איך אני יכולה לדעת אם העין השלישית שלי כבר פתוחה?

ואני תמיד אומרת, המטרה שלנו היא לא לפתוח את צ'אקרת עין השלישית מתוך סקרנות או בשביל האקט עצמו, אלא המטרה היא לפתוח אותה על מנת לאזן אותה.

כל צ'אקרה היא חלק ממכלול שלם של מערכת משומנת שהתפקיד שלה היא לשמור עלינו שמחים ושנגשים את הייעוד שלנו בעולם. לכן, לתקופות מסוימות צ'אקרה אחת יכולה להיות פתוחה יותר מאחרת ולהיפך.

אם לדוגמא, אני בתקופה שאני עובדת על תקשורת מול קהל, אז סביר להניח שצ'אקרת הגרון שלי שהייתה מאוד מצומצמת, תתחיל להיפתח תוך כדי עבודה פנימית שאני עושה (מודעות עצמית, מדיטציות, כתיבה וכו') ואז צ'אקרת הגרון תהיה פעילה יותר מהשאר, וכשאסיים את השיעור הזה, היא תהיה הרבה יותר מאוזנת.

אותו דבר בדיוק עם צ'אקרת העין השלישית. הרבה פעמים אנחנו עושים את הצ'אקרה הזאת יותר מיוחדת מהשאר, אבל המטרה היא לאזן אותה כדי לחיות מתוך הייעוד שלנו ולראות מצבים מנקודת מבט גבוהה יותר.

אז המטרה שלנו היא – איזון.

והנה הסרטון :)

 

1. אנחנו מתחילים להרגיש אנשים אחרים, חברים קרובים או רחוקים ואפילו אנשים שלא נמצאים לידנו בכלל. מרגישים אם יש בחייהם משהו חדש, איך הם מרגישים, מה הם חושבים? אנחנו לא מנסים או מתאמצים להבין אלא פשוט רגישות הקליטה שלנו נהייתה מאוד מפותחת.

2. אנחנו מתחילים לקבל רעיונות יצירתיים.
כשיש לנו פרויקטים חשובים, משימות בעבודה ובכלל, בכל מה שקשור לייעוד שלנו, עולים לנו רעיונות שלא היינו חושבים עליהם בדרך כלל ברמה ההגיונית.
איך אני יודעת שהרעיון הזה בא ממקום מואר?
הוא תמיד בא לתת משהו טוב לעולם.

3. אנחנו רואים דברים יותר לעומק, גם מצבים קשים נראים בעינינו כהזדמנות לצמוח ולהיות האנשים שאנחנו אמורים להיות, שמחים ושלמים.

קריאה לפעולה

שתפו את הסרטון הזה עם כל מי שלדעתם יכול להיעזר במידע הזה או להפיל לו אסימונים.

Comments

  1. david sebban

    מדיטציה

Submit a Comment