Image Image Image Image Image Image Image Image Image

אירועים

סדנא לריפוי הילד הפנימי

בכל אחד מאיתנו יש ילד פנימי שרוצה שיראו אותו, יאשרו את הקיום שלו ויקשיבו לו.
במצב הטבעי שלנו אנחנו אוהבים.
נולדנו אוהבים, אך עם השנים עטינו על עצמינו מסיכות, שמנו לנו שריון כדי לא להיפגע יותר.

הרגשנו שאנחנו רוצים את הדברים כאן ועכשיו.

הרגשנו שאנחנו צריכים לצעוק כדי שסוף סוף יקשיבו לנו.

הרגשנו שאנחנו צריכים להיות בתחרות ולהשוות את עצמינו לאנשים אחרים, זוגות אחרים, אחים, חברים, כדי להרגיש שוב חוויות של כישלון, אי כשירות או חולשה.

מתחת לכל אלו, קיים רק ילד שרוצה שיקשיבו לו.

בואו ונפגוש את הכאבים של הילד הפנימי שלנו, כדי לברך אותו ולהגיד לו כמה אנחנו מאושרים שהוא איתנו ואנחנו איתו.

להרשמה ולכל הפרטים על הסדנא יש ללחוץ כאן