Image Image Image Image Image Image Image Image Image

אירועים

להתעורר דרך החלום.

סדנא לפירוש חלומות על פי האינטואיציה. 

מה הולך להיות בסדנה?

סמלים, פירושים וכלים לעבודה.

לכל הפרטים – לוחצים כאן

פירוש חלומות