Image Image Image Image Image Image Image Image Image

מוצרים

החנות שלך למחשבות אוהבות

כאן ניתן לרכוש מוצרים שיאיצו את תהליך ההתחברות שלך לעצמה הפנימית שלך, כלים שיעזרו לך בדרך שלך, להסיר כמה שיותר מכשולים שמונעים ממך להרגיש שמחה, שלווה וידיעה, ולעבור דרך אותם מחסומים בריפוי ואהבה.

אלבום המדיטציות החדש
לזמן ניסים עם מחשבות אוהבות
אלבום המדיטציות
לשיפור כל מערכות היחסים שלך

 

מדיטציות לשחרור חסמים

  • להתחבר להדרכה הפנימית שלך
  • לשחרר רגשות שליליים שלא משרתים אותך יותר
  • לרפא את כל מערכות היחסים שלך מהשורש