Image Image Image Image Image Image Image Image Image

מחשבות אוהבות – מפגשים אישיים

במפגשים האישיים איתי, תקבלו מרחב בטוח לשיחה רגשית עמוקה, במקום שקט ונעים עם חניה. אורך המפגש הוא שעה. במפגש נגיע יחד לבהירות במחשבות. השיחה הרגשית, עוזרת לנו להגיע לריפוי ושחרור מחסומים פנימיים שאנחנו מציבים בתוכינו אל מול האהבה. כמו כן, השיחה עוזרת לנו לשנות תפישה על מצב קיים, על ידי התבוננות פנימית וזיהוי הדרך בה למדנו שצריך לקבל אהבה מהעולם.

אנחנו לוקחים אחריות על החלק שלנו בכל מצב, אנחנו גם לומדים להתחבר כל אחד למורה הפנימית שלו, ומשם לקבל את התשובות באופן ישיר למסע החיים שלנו.

אכוון אותך, על ידי שאלת שאלות שעוזרות לראות את הקשר בין מה שאנחנו חווים כלפי חוץ, למה שאנחנו מרגישים וחושבים מבפנים. בנוסף, בסיום המפגש, אכתוב לך תפילה אישית המותאמת לנושא שבו תרצו לטפל, ואתן לך שיעורים להעמקה והתבוננות עד המפגש הבא.

עלות מפגש אישי היא – 350 ש"ח

לתיאום מפגש אישי, מתקשרים ל: 0544-801292

innerguide-day5